ผลอันตรายจากการทำงานทางไกลและการศึกษา

นักจิตวิทยาส่งเสียงเตือน การฝึกเรียนทางไกลและการทำงานได้นำไปสู่ข้อสรุปที่น่าผิดหวัง ความต่อเนื่องของการกระทำดังกล่าวเต็มไปด้วยผลกระทบร้ายแรงในความสัมพันธ์ คุณภาพการศึกษา และผลิตภาพแรงงาน

การเรียนรู้ทางไกลเป็นอันตรายต่อเด็ก พวกเขาสูญเสียทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการอยู่ในทีม สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการรุกรานความรุนแรงเพิ่มขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • บราก้าจากแยมโฮมเมด
  • ส่วนผสม Lytic สำหรับเด็กจากอุณหภูมิ องค์ประกอบและปริมาณของส่วนผสม lytic ในเม็ดและหลอด
  • วิธีปรุงหูจากปลาแซลมอน

เด็กนักเรียนทุกวันนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ต การตัดการเชื่อมต่อจากความเป็นจริงสามารถทำให้พวกมันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้เมื่อสื่อสารกับผู้คนที่มีชีวิต พวกเขาจะไม่สามารถยืนหยัดเพื่อตนเองได้ ในอนาคตพวกเขาจะเป็นนักแสดงที่ดีที่ทำงานคนเดียว

การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก หากไม่มีอยู่ เป็นการยากที่จะปลูกฝังกฎแห่งพฤติกรรมและความเหมาะสม ปัญหาอาจเกิดขึ้นกับการรับรู้ข้อมูลซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละคน สิ่งนี้จะเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ทำได้ไม่ดี

  • อาหารเช้าที่เหมาะสม
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านหลังจากเปลี่ยนสะโพก: ระยะเวลาพักฟื้น
  • วิธีค้นหาโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม

ไม่มีปัญหากับการสื่อสารโทรคมนาคม คนในทีมระดมความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า บุคคลต้องการการสื่อสารไม่เพียง แต่ในหัวข้องานเท่านั้น สิ่งนี้สร้างทัศนคติเชิงบวกก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

การทำงานที่บ้านมีความซับซ้อนโดยต้องแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำงานกับเด็ก ๆ และทำอาหารเย็น มีพนักงานที่ต้องการการควบคุมการจัดการ หากไม่มีพวกเขาไม่ทราบวิธีจัดระเบียบการกระทำเลื่อนงานออกไปในภายหลังซึ่งอาจจบลงด้วยการเลิกจ้าง

.