การละเมิดผู้บริโภคที่พบบ่อยที่สุด 7 อันดับแรก

แม้ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในรัสเซียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพลเมือง แต่หลายองค์กรไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับเรื่องนี้ บ่อยครั้ง การละเมิดสิทธิผู้บริโภคเกิดขึ้นที่สถานประกอบการค้า ชาวรัสเซียมักประสบปัญหาอะไรมากที่สุด?

ราคาผิด

เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ผู้ผลิตมักจะเพิ่มมูลค่าของสินค้า พนักงานร้านค้าไม่มีเวลาเปลี่ยนป้ายราคาเสมอ แม้ว่าการปรับปรุงในฐานข้อมูลทั่วไปจะผ่านไปแล้วก็ตาม ผู้ซื้อได้รับเช็คซึ่งไม่ได้ระบุมูลค่าที่เขาเห็นในหน้าต่าง

ลักษณะที่บิดเบี้ยวของสินค้า

เพื่อเพิ่มผลกำไร ร้านค้ามักจะจงใจเก็บเงียบเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าที่ขาย บางครั้งก็ระบุลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเดินทาง นี่เป็นการละเมิดที่ร้ายแรงและมีบทลงโทษมากมาย

ขายอารมณ์แทนสินค้า

การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับร้านค้าออนไลน์ พวกเขาโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีฉากหลังเป็นชีวิตที่มีความสุข ความสำเร็จ และการพักผ่อน บุคคลทำการซื้อกิจการที่สอดคล้องกับความฝันจริง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ

สินค้าหมดอายุ

การละเมิดสิทธิผู้บริโภคเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การกระทำของพนักงานร้านค้าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สินค้าต่ำกว่ามาตรฐานต้องส่งคืน

สิ่งของในห้องเก็บของ

ธุรกิจจำนวนมากไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ชั้นการค้าพร้อมกระเป๋าขนาดใหญ่และบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของสิ่งของในห้องเก็บของ ตามกฎหมาย ในกรณีนี้ ความปลอดภัยของร้านค้าต้องคอยตรวจสอบการสั่งซื้อ

สินค้าแตกหักหรือเสียหาย

หากเกิดปัญหาขึ้นในอาณาเขตของ บริษัท การค้าโดยความผิดพลาดของผู้ซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ เขาสามารถชำระความสูญเสียได้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น บุคคลชดใช้ความเสียหายเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยเจตนาและพนักงานของร้านค้าสามารถพิสูจน์ได้ในศาล

การตรวจสอบสิ่งของ

หากดูเหมือนว่าผู้คุมขโมยสินค้าหรือระบบควบคุมถูกเปิดใช้งานที่ทางออกพวกเขาไม่มีสิทธิ์ค้นหาพลเมือง ตำรวจสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเท่านั้น

.