Varför coronavirus är farligt för skalliga män

Amerikanska läkare har hittat en koppling mellan COVID-19 och skallighet. Forskare föreslår att manliga könshormoner hjälper det genomiska RNA -viruset att komma in i människokroppen och attackera friska celler.

Professor Carlos Vambier konstaterade att skallighet är en av parametrarna för sjukdomens svårighetsgrad. Vambiers grupp genomförde en studie av patienter med coronavirusinfektion på tre sjukhus i Madrid. Det visade sig att 79% av de smittade männen var skalliga. Tidigare visade läkarnas observation vid en av de spanska klinikerna en liknande bild: 29 av 41 patienter med coronavirus hade alopeci.

Forskare betonade att partiell eller fullständig skallighet observeras hos medelålders vita män i 31-53% av fallen av coronavirusinfektion. Liknande statistik observeras hos kvinnor som tappat håret på grund av ökad produktion av androgener.

För att bromsa spridningen av coronavirus föreslår läkare att man använder metoder för att undertrycka aktiviteten hos androgener. För att eliminera risken för att drabbas av coronavirus rekommenderar läkare människor som är benägna att alopeci att genomgå hormonbehandling. [nio].